Atribuţiile viceprimarului

Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorităţii consilierilor.
Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
Atribuţiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , înbaza art. 79, prin dispoziţie emisa de primar.

  • îndruma şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelorcontractuale;
  • controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse învânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
  • asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
  • exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri dedistracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
  • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şidomeniului privat al comunei sau al oraşului;
  • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţiloradministraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
  • ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel,pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului,precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgeriiapelor mari.
Sari la conținut