Formulare

Acte necesare Ajutor Incalzire

Acte necesare Ajutor Social

Acte necesare alocatie de stat pentru copii

Acte necesare alocatie de stat si ICC

Acte necesare Alocatie Sustinere Familiala

Acte necesare depunerii ajutorului social – Venit Minim Garantat

Acte necesare în vederea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protecția Copilului

Acte necesare în vederea instituirii curatelei speciale (curator străin)

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei (ASF)

Acte necesare pentru alocația de stat pentru copii

Acte necesare pentru angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație stimulent creștere copil

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de plasament familial

Acte necesare stimulent educational

Acte necesare Venit Minim Garantat

Adeverinta stimulent insertie

Adresa politie

Adresa Primarie

Ancheta handicap adult

Anchetă socială copil cu handicap

Cerere de acordare a unui ajutor de urgență

Cerere indemnizatie pentru cresterea copilului

Cerere instanță

Cerere Ordin de protectie

Cerere pentru acordarea ajutorului social

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului stimulentului de inserție indemnizației lunare sprijinului lunar alocației de stat pentru copii

Cerere pentru modificarea a datelor

Cerere schimbare de la asistent personal la indemnizație de însotițor

Cerere stimulent educational

Cerere tip ancheta

Cerere tip evaluare caz nou

Cerere tip evaluare la domiciliu

Cerere tip reevaluare complexă

Conditii acordare stimulent educational

Contestație certificat emis de comisie

Contract consiliere

Contract furnizare servicii

Declarație părinte

Factorii de mediu

Fișă evaluare psihologică copil

Fișă medicală sintetică

Fișă psihopedagogică

Fisa redirectionare caz

Formular pentru copii nascuti in spatiul UE

Informare

Legea nr 61 1993 privind alocația de stat pentru copii republicată

Legea nr 272 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare Legea nr 277 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările si completările ulterioare

Legea nr. 448 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 4162001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Listă orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis instanței

Minuta

Nota telefonica

Notificare primărie

Obligațiile părinților

Opis dosar de indemnizație stimulent creștere copil

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 70 din 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece Ordonanța de urgență a Guvernului nr 111 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor aprobată cu modificări prin Legea nr 132 2011

Raport consiliere

Raport de vizita

Raport evaluare initiala

Raport inchidere caz

Recomandări privind aplicarea prevederilor legale

Sari la conținut